La nature - A natura


U mare hè bellu /ou ma'rè è bè'llou/
Partemu à facci un giru in muntagna /partè'mou afa'tchi ounn dji'rou in mountan'ya/
Sò cullatu sin'à u lavu di Crenu /sò' koulla'dou sin-a'ou la'wou (d)i grèn'ou/
A furesta hè stata brusgiata /a vourès'ta è sta'da (b)rouja'da/
À mezu celu, pudemu vede un aviò /a mèd'zou djè'lou pouhè'mou wè'è oun aviò'/
Ci sò assai truìte inde u fiume /tchizò' assa'i drouhi'dè .ndè' ou vioum'è/
L'àlburi sò storti /lal'bouri zò' stòr'ti/
U sumere viaghja à mezu chjassu /ou zoumè'rè wiha'dya amèd'zou dya'ssou/
Si tròvanu funghi inde a machja /si drò'wanou voun'gui .ndè' a ma'tya/
U pratu hè fiuritu. I fiori sò bianchi è turchini. /ou bra'dou è fiouri'dou. I viò'ri zò bian'ki è tourkin'i/