E ou I ? - E o I ?


Casu 1

Regione 1
Prununzia

Regioni 2 è 3
Prununzia

Français

[e] ou [ɛ]
[i]

Pelu

Pilu

Poil

Fretu

Fritu

Froid

Seccu

Siccu

Sec

Legnu

Lignu

Bois

Peru

Piru

Poirier

Messa

Missa

Messe

Casu 2

Regione 1
Prununzia

Regione 2
Prununzia

Français

[e] ou [ɛ]
[i]

Questu, Quessu, Quellu

Quistu, Quissu, Quiddu

Celui-ci, ...

Dettu

Dittu

Dit

Messu

Missu

Mis

Beie

Bia

Boire

Casu 3 : variazione nanzu à l'incalcu *

Regione 1
Prununzia

Regione 2
Prununzia

Français

[e] ou [ɛ]
[i]

Memoria

Mimoria

Mémoire

Destinu

Distinu

Destin

Tempesta

Timpesta

Tempête

Bellezza

Billezza

Beauté

Ghjennaghju

Ghjinnaghju

Janvier

Lettura

Littura

Lecture

Periculu

Piriculu

Danger

Secondu

Sicondu

Second

Merenda

Mirenda

Pique-nique

Nevà

Nivà

Neiger

Aspettà

Aspittà

Attendre

* : Voir la règle de l'alternance vocalique.