Exercices de traduction - Esercizii di traduzzione - 26

Niveau 1 - Livellu 1

<< Précédent - Suivant >>


Série 1
Série 2
Série 3
Série 4


Traduire - série 1

Maintenant nous sommes en septembre. [  Avà, simu di Sittembre. ]
Comme tous les ans à cette période, les enfants vont à l'école. [  Cume tutti l'anni à st'èpica, i zitelli vanu in iscola.  ]
Les écoliers vont apprendre la grammaire, l'anglais, ... [  I sculari hanu da amparà a gramàtica, l'inglese, ...   ]
... et aussi les mathématiques et la physique. [  ... è dinò a matemàtica è a fìsica.  ]
Les vacances sont bien finies. [  Sò belle finite e vacanze. ]
L'école est loin. Il faut être debout de bonne heure. [  A scola hè luntana. Ci vole à esse arrittu à bon'ora.  ]
Cette année, la Toussaint tombe un lundi. [  Quist'annu a festa di i Santi casca in luni.  ]
Le lendemain, on commémore les morts, mais en Corse ... [  U lindumane, si cummemora i Morti, ma in Còrsica ...  ]
... on va au cimetière le premier novembre. [  ... si và u primu nuvembre à u [ cimiteriu / campu santu ]. ]
Elisabeth attend mercredi pour aller voir ses cousins. [  Lisabetta aspetta mèrcuri per andà à vede i so cugini. ]
"Elisabeth ! Viens jouer avec nous !", lui dit Henri.

[  "O Lisabè ! Veni à ghjucà cù noi !", li dice Arrigu.  ]
[  "O Lisabè ! Veni è ghjoca cù noi !", li dice Arrigu.  ]

Henri est l'un de ses cousins germains. [  Arrigu hè un so cuginu carnale. ]
Elisabeth préfère aller dans la campagne. [  Lisabetta preferisce [ andà in campagna / campagnà ]. ]
Alors, on ramasse les châtaignes et les champignons. [  Tandu si còglienu e castagne è i funghi.  ]
Il y a une centaine d'années, tout le monde les ramassait. [  Un centu d'anni fà, i cuglìanu tutti.  ]
On faisait le pain avec la farine de châtaigne. [  Si facìa u pane cù a farina pisticcina.  ]
Mais aujourd'hui il fait mauvais temps. [  Ma oghje, face gattivu tempu.  ]
Il faut rester à la maison, à l'abri de la pluie. [  Ci vole à stà in casa, à l'aggrottu.  ]
Le ciel est nuageux et on entend le tonnerre. [  U celu hè annivulatu è si sente u tonu.  ]
De nuit, on ne voit même pas une étoile dans le ciel. [  Di notte ùn si vede mancu una stella in celu. ]
C'est une tempête, il pleut à verse. [  Hè una timpesta, piove chì ne fala. ]
Que le Seigneur accompagne ceux qui sont dehors ! [  Chì u Signore accumpagni à quelli chì sò fora !  ]


Traduire - série 2

Bientôt, ce sont les vacances. [  À mumenti sò e vacanze.  ]
Il tarde à Elisabeth de partir chez son grand-père. [  À Lisabetta li trica di parte inde u so babbone.  ]
Là-haut, elle pourra écouter les vieux qui chantent les paghella. [  Quassù puderà stà à sente i vechji chì càntanu e paghjelle. ]
Elle fait des progrès, car tout le monde parle corse au village. [  Farà i prugressi chì pàrlanu tutti corsu in paese.  ]
Entre eux, les vieux ne parlent jamais français. [  Trà di elli, i vechji ùn pàrlanu mai francese. ]
Elisabeth les comprend tous très bien. [  Lisabetta li capisce tutti benìssimu. ]
Quand elle est au village, c'est elle qui arrose les tomates. [  Quand'ella hè in paese, ghjè ella chì innacqua e pumate.  ]
Qui doit ramasser les haricots ? [  Qual'hè chì hà da coglie i fasgioli ?.  ]
Quel caprice a bien pu le prendre de partir maintenant ? [  Chì estru li serà pigliatu di parte avà ? ]
Franchement, il me semble qu'il est tard. [  À dilla franca, mi si pare ch'ella sìa tardi. ]
Lui, il lui a semblé qu'il avait encore le temps. [  À ellu, li s'hè parsu ch'ellu avìa ancu u tempu.  ]
La mère reste muette mais on va entendre les pleurs. [  A mamma stà muta ma i pienti s'hanu da sente.  ]
Oh, que de pleurs on a entendus !

[  O, quanti pienti avemu intesu !  ] *

Il va quelquefois à la fontaine près des châtaigners.

[  Si ne và qualchi volta à a funtana vicin'à i castagni.  ]

Il va faire nuit, mais d'ici dix minutes il sera de retour. [  Hè per fà notte, ma da quì à dece minuti, serà vultatu.  ]
Pour la Noël, j'ai décidé de passer une semaine là-bas. [  Per Natale, aghju decisu di passammi una settimana quallà. ]
On m'attend au village pour tuer le cochon. [  M'aspèttanu in paese per a tumbera.  ]
Nous allons faire le boudin, les saucisses, le figatelli. [  Emu da fà i sangui, e salcicce, u figatellu. ]
Tu fais aussi le jambon ? [  Faci dinò u prisuttu ?  ]
Je comprends que je le fais. C'est le meilleur du village. [  Capiscu ch'o u facciu. Hè u più bonu di u paese.  ]
Mais nous faisons aussi les coppas et les lonzus. [  Ma femu dinò e coppe è i lonzi.  ]

* : le participe passé ne s'accorde pas. Voir L'accord du participe passé.


Traduire - série 3

. [  O Lisà, veni à dammi una manu à purtà ssu tavulinu. ]
Pendant ce temps, Xavier portera les chaises. [  Intantu Saveriu purterà e [carreghe / carree].  ]
Lucie fait rôtir un figatelli à la broche. [  Lucìa face [ arruste / arrustisce ] un figetellu à u spetu. ]
Les amis s'approchent de la flamme. [  [ L'amici / l'amichi ] s'avvicìnanu di a fiara.  ]
Chacun va se manger un morceau de figatelli ... [  Ognunu s'hà da sciaccà un pezzu di figatellu ...  ]
... en faisant goutter le gras dans le pain. [  ... fendu sguttà u grassu ind'u pane.  ]
Il est très chaud, mais il plait ainsi aux deux amis. [  Hè caldu caldu, ma cusì piace à i dui amici.  ]
Il me semble qu'il est encore meilleur que l'an dernier. [  Mi si pare ch'ellu sìa più bonu chè l'annu scorsu.   ]
Il me plait beaucoup car il n'est pas du tout gras. [  Mi garba assai [ chì ùn / ch'ùn ] hè grassu manc'appena. ]
Quelques fois, je m'en achète deux kilos. [  Qualchi volta, mi ne compru dui chilò.  ]
Et le samedi nous allons à la veillée chez l'oncle Antoine. [  È u sàbatu andemu à veghja inde zìu [ Antone / 'ntone ].  ]
Nous dormons chez lui à côté du feu central ... [  Durmimu in casa soia accant'à u fucone ... ]
... et le dimanche nous retournons à la maison. [  ... è a dumènica vultemu in casa nostra. ]
Son voisin Dominique nous raconte des anecdotes. [  U so vicinu Dumènicu ci conta stalvatoghji.  ]
Ce qu'il en connait Dominique ! [  Quant'ellu ne sà Dumènicu !  ]
Dominique, tu te souviens de ce vendeur ambulant qui boitait ? [  O Dumè, t'arricordi di quellu traculinu chì zuppighjava ? ]
Il parcourait la Corse entière avec son âne. [  Girava a Còrsica sana incù u so sumere. ]
Il nous vendait des couteaux et des outils. [  Ci vendìa cultelli è arnesi. ]
Quand il faisait froid, il dormait ici et ... [  Quand'ellu facìa u fretu, durmìa quì è ...  ]
... nous racontait des contes merveilleux en riant sans arrêt. [  ... ci cuntava fole ridendu sempre.  ]
Il y a au moins trente ans de cela. Il doit être mort maintenant. [  Sò omancu trent'anni fà. Serà mortu avà.  ]


Traduire - série 4

Un soir d'hiver, il était arrivé au village. [  Una sera [ d'invernu / d'inguernu ], era ghjuntu in paese.  ]
On claquait des dents à cause du froid. [  Ci sciacchitàvanu i denti da u fretu.  ]
Il avait de la fièvre et tremblotait. [  Infribava è trimulava. ]
Réchauffé par le feu, il délirait à cause de la fièvre. [  Scaldatu da u focu, traparlava da a frebba.  ]
Nous étions tous autour du feu, inquiets. [  Èramu tutti in giru à u focu, inchieti.  ]
"Ne t'inquiète pas", dit Marie à son mari. [  "Ùn t'inchietà", disse Marìa à u maritu. ]
Je vais lui exorciser le mauvais oeil. [  L'aghju da signà l'ochju. ]
J'avais envoyé chercher le médecin ... [  A u mèdicu, l'avìa mandatu à dì ...  ]
... qui habitait en haut du village. [ ... chì stava (di casa) in paese supranu.  ]
Mais lui, il était parti de bonne heure dans sa famille de Venaco. [  Ma ellu era partutu à bon'ora ind'a famiglia di Vènacu. ]
Heureusement, elle connaissait bien les plantes. [  Anc'assai, e piante e cunniscìa bè. ]
Madeleine, la vieille, l'avait aidée à soigner le malade. [  Madalena a vechja, l'avìa aiuta à curà u malatu. ]
"Il ne tardera pas à guérir", pensait la vieille. [  "Ùn starà tantu à guarisce", si pensava a vechja ]
Personne n'avait jeté de sort à ce gentil marchand ambulant. [  À stu traculinu, ùn l'avìa annuchjatu nimu. ]
Elles l'avaient guéri et la semaine suivante il remarchait. [  L'avìanu guaritu è a simana dopu marchjava torna. ]

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!