Intornu à a parolla ... Appressu


Ce que disent les dictionnaires ...

Voir Comment dire ? Après.


Ce que disent les dictionnaires ... - D'appressu à i dizziunarii ...

Appressu /adverbe/ [appr'essu] : derrière soi • à la suite, après = appresso • in seguito, dopo .

Purtassi à qualchidunu appressu : emmener quelqu'un à sa suite.
Avè i cani appressu : avoir des chiens à ses trousses.
Unu appressu à l'altru : l'un après l'autre.
Ùn m'arricordu più di ciò chì vene appressu : je ne me souviens pas de la suite.
Appressu à tutt u : tout bien pesé, après tout. *

* : in fin di conti est meilleur.

Dappressu à * /prép. adverbe/ [dappr'essa] : d'après, selon = stando à, nell'opinione di, secondo .**

* : gallicisme
** : secondu à et à sente à sont meilleurs.

 

Appressu /adverbe et prép./ : après • auprès.

Corre appress'à unu : courir après quelqu'un.
In appressu : par la suite.
Stà appressu : être collé (à quelqu'un).
Hè vinutu appress'à mè : il est venu après moi.
Javert era appressu à Jean Valjean : J. était sur les talons de J.V. .
Apprèssuli : après lui.
Appressu à pocu : peu après .
Andà appressu à : tourner autour de.
Lentassi appressu : courir sus.
Unu appressu à l'altru : à la file.

 

Appressu /adverbe/ : après (vucab. : on lui substitue souvent dopu)

L'annu appressu : l'année après.
Vinerà appressu : il viendra après.
Li sò corsu appressu : j'ai couru après (ou) derrière lui.
Stridà appressu à qualchissìa : crier après quelqu'un.
In appressu : par la suite.
Esse appressu : marcher sur les talons.

Appressu /prép./ : après, auprès.

Veni quì appressu à mè : viens ici auprès de moi.
Serìa appressu à duttori : je cherche des médecins.
Perde u so' tempu appressu à : perdre son temps après quelqu'un.
Appressu à pocu : presque, à peu près. = à pocu pressu [ap'ogubr'essu].
Mi stà sempre appressu : il est toujours pendu à mes basques.
Apprèssuli : après, derrière.

Citations :

"Ùn pò vede una cator na, ch'ellu ùn sìa appressu." (L. Ambrosi): il ne peut pas voir une jeune chienne sans lui courir après .
"M'ha messu li sbiri appressu cume a un veru malfattore." (Paoli di Tagliu) il envoyé la police comme si j'étais un véritable malfaiteur.