Le temps qui passe - U tempu chì passa


Voir aussi le lexique.


U tempu chì passa

Il y a des broches, pareilles à celles d'autrefois.

Ci sò i speti, listessi à quelli di una volta. [1]

En été, nous allons à la mer.

D'estate, andemu à u mare.

En hiver, vous allez à la montagne.

D'invernu, muntagnate.

En janvier, Tante Marie va à Paris.

Di Ghjennaghju zìa Marìa si ne và in Parigi.

Il y a trois mois que je ne l'ai vue.

Sò trè mesi chì ùn l'aghju micca vista.

Dès septembre, le village se vide.

Toccu Sittembre, u paese si viota.

Que fais-tu mercredi ?

Chì faci mèrcuri ?

Nous montons au village le samedi.

Cullemu à u paese u sàbatu.

Cette année, je suis allé en Corse.

Annu, sò andatu in Còrsica.

Le mois prochain j'irai dans mon village.

Anderaghju ind'u mo paese u mese chì vene.

De temps en temps, j'ai très envie de voir mon village.

Ogni tantu sò in brama di u me paese. [21]

Les bergers se rendent dans les régions hautes au printemps.

Di veranu, i pastori ammuntàgnanu. [21]

Vous êtes arrivés juste à temps.

Site ghjunti ghjustu à tempu.

Autrefois, Pierre et moi étions amis.

In i tempi, eiu è Petru éramu amichi.

Autrefois, Jules emmenait sa femme à la messe.

Ind'i tempi, Ghjuliu purtava a moglia à a messa.

Il y a longtemps que je ne l'ai vu, il me manque beaucoup.

Hè un pezzu ch'ùn l'aghju vistu, n'aghju a brama. [22]

Jadis, on élevait des vers à soie.

Inde i tempi, si facìanu i vermi. [22]

Il y a bien longtemps que je ne t'ai vu.

Hè un pezzu chè ùn t'aghju vistu. [22]

Il a tout liquidé en un rien de temps.

Hà spachjatu tuttu in quattr'è trè sette. [22]

Entre temps, il est arrivé.

In lu frattempu hè ghjuntu.

Si j'avais le temps, je ferais aussi une soupe.

S'avessi u tempu, farebbi una suppa dinò.

De temps à autre je vais chez Françoise.

Ogni tantu mi ne vò inde Francesca.

Pendant ce temps, moi je fais tout.

In quellu mentre, eiu facciu tuttu.

Le jour même, il arriva dans Bastia.

U ghjornu stessu ghjuntò in Bastìa.

Je viendrai un jour sur deux.

Vineraghju un ghjornu sì è l'altru nò.

Je l'ai fait en cinq sec.

L'aghju fattu in quattru è trè sette.

Du matin au soir il cueille des cerises.

Da la mane à la sera coglie chjarasgie.

Le premier jour du mois de décembre dernier, Antoine est mort.

U primu di dicembre scorsu, hè mortu Antone.