Antoine Ciosi - Dormi dormi


Parolle è mùsica : I fratelli Vincenti.

Eléments lexicaux et phonétiques

Dormi dormi dormi chì sì bravu
Bravu bravu eppo' lu più caru

Bianca bianca a to turturella
Stanca stanca s'addurment'anch'ella

Stasera per fatti lume
A lumera di mammò
Pianu pianu si cunsume
Cume tante notte sò

Dormi dormi inde u chjusellu
Vecu vecu u to sumerellu

Dormi dormi dumane u to babbu
Cun tè cun tè anderà à pigliallu

Di lu nostru cavallieru
Ch'ùn si vole addurmintà
Quellu chì n'hè lu più fieru
Ùn hè anc'à ghjunghje avà

Dormi dormi dormi chì sì bravu
Bravu bravu eppo' lu più caru

dormi [d'ormi]
-

-
-

stasera [staz'ɛra]
lumera [lum'era]
pianu pianu [pj'ãnu bj'ãnu]
notte [n'ottɛ]

-
vecu [b'ɛgu]

-
-

nostru [n'ostru / n'oʃtru]
si vole [siw'olɛ]
fieru [fj'eru]
-

-
-

"Antoine Ciosi chante les frères
Vincenti. Canti di a libertà"
2001

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!