Ind'u Macellaru - Chez le boucher


Source : U Muntese

Hè ciò ch'hè accadutu ind'e un macellaru (ch'accechi puru 1, s'ell'ùn hè vera 2)

- Salute, vulerìa appena di carne per arrangià à un tianu 3.
- Vi basta questu pezzu ? Ci hè un pocu d'osse 4.
- Iè, n'aghju abbastanza, u mi vulete intazzà 5 ! Ma mi pare chì ci sìa troppu osse 6 !
- Chì cridite, chì l'osse e v'aghju da rigalà 7 ? Soca 8 ùn le vi pagu quande vo 9 mi vendite una vaccina 10 !
- Pagà, pagà ! l'ètima scorsa, v'aghju arricatu una bella vacchetta, "à stimu" 500 franchi u chilò, è voi a mi fate pagà à più di mille ! In più v'avete pigliatu capu è trippera ! À chì stanta 11 à chì prufitta !
- O paisa' 12 ! Basta cusì, scrivite à u ministru o andate à vede u prefettu, ma a vostra fera 13, avà, tumbàtela da per voi 14, fàtene ancu a misgiscia 15, ci hè a ghjente chì aspetta 16. Èiu, a me carne a mi tengu 17.
- Tenìtevili puru e'vostr'osse ! À parte da dumane, s'o campu, feraghju anch'èiu u macellaru, cusì a me' roba, a venderaghju da per mè, e l'osse saranu pè' i cani.
Ma chì ghjurnata casticata ! U disgraziatu a si tuccò à pedi sin'à a so' casa. Lebiu 18 di pane è di carne, affaccò ind'e a moglia.
- Sò tutte e to prove, sì a risa di u paese! Dumane scalderai u fornu, è ferai a bucata, è sò éiu ch'anderaghju à cumprà a manghjera, li disse a donna,... È ch'èiu ùn senti un ansciu !

(1) accecà [aʧeg'a] ou accicà : devenir aveugle (de cecu [ʧ'egu] aveugle).
Ch'accechi ! (subjonctif) : que je devienne aveugle si je mens !
(2) noter le féminin utilisé pour le neutre (voir le neutre)
(3) tianu [ti'ãnu] et non [tj'ãnu] : ragoût.
(4) un ossu ['ossu] est masculin mais a un pluriel au féminin osse ['ossɛ].
(5) tazzà : couper en morceaux. Sans doute intazzà aussi.
(6) noter : mi pare chì + subjonctif présent.
(7) rigalà : faire cadeau.
(8) soca : peut-être ...
(9) quande vo = quand'è vo [kw'ãdɛ bo] : quand vous
(10) a vaccina = a vacca.
(11) stantà : mériter par son travail. Stantà u so pane : gagner son pain par le travail.
(12) Vocatif de paisanu. Comme appeler Dominique (Dumènicu) se dit "O Dumè !"
(13) fera [f'era] : bête de somme, mule, mulet, (au pluriel, feri, Sud) bétail
(14) da per voi et plus loin da per mè : (par) vous-même, moi-même.
(15) faites-en même de la viande.
(16) A ghjente (au singulier) = les gens. Ci hè a ghjente chì aspetta = il y a des gens qui attendent.
(17) a mi tengu : (m.à.m.) je me la tiens = je me la garde.
(18) lebiu [l'ebju] : léger (comme l'air).

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!