Comment dit-on "Encore" ?


Voir Ancu, Adverbes, Turn.


Ancu
C'est encore mieux. H ancu megliu.
Il n'a pas encore mang. n h ancu manghjatu.
Le laitier n'est pas encore arriv. U lattaghju n h ancu ghjuntu.
Il n'est pas encore prt. n h ancu prontu.
Le facteur n'est pas encore arriv ? n h ancu ghjunghje u fattore ?
Il ne fait pas encore nuit. n h ancu notte.
Encore un peu il meurt (Il a failli mourir). Ancu un pocu, si ne more.
Je ne comprends pas encore tout. n capiscu ancu tuttu.
Ne vous rjouissez pas encore. n cantate ancu alleluia.
Le bateau est arriv mais personne n'a encore dbarqu. U battellu h ghjuntu ma n n'h ancu scalatu nisunu.
Minuit a sonn ? Non pas encore ! H sunatu mezzanotte ? n, ancu !
Torna
Encore ! Torna !
Il a encore chou au certificat d'tudes. H torna fiascatu u certificatu.
Encore un peu s'il vous plait. Torna una cria per piac.
En-voulez-vous encore ? Ne vulete torna ?
Je veux encore essayer ! A li vogliu pruv torna !
Encore un peu. Torna appena.
Il est encore venu me voir. H vinutu torna vedemi.
Il est encore malade. H torna malatu.
Din = din
Encore ! Din !
En-voulez-vous encore ? Ne vulete din ?
Je veux encore essayer ! A li vogliu pruv din !
Donne m'en encore ! Dmmine din !
Il est encore malade. H din malatu.
Sempre (toujours)
Le peuple corse vit encore. U ppulu corsu h sempre vivu.
La langue corse est encore en usage. A lingua corsa h sempre in usu.
Ils l'attendent encore ! L'aspttanu sempre !
Il n'est pas encore mr (toujours vert en poireau) H sempre verde in porru !

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!