Les adverbes - L'avverbii


Mots généralement invariables qui modifient le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou d'une proposition. Il existe différentes sortes d'adverbes :

Adverbes de manière
Adverbes de négation
Adverbes d'opinion
Adverbes de quantité, d'intensité
Adverbes de temps
Adverbes de lieu
Adverbes de comparaison
Adverbe interrogatif de cause : perchè
Doublement des adverbes
Avverbii di manera
Avverbii di nigazione
Avverbii d'opinione
Avverbii di quantità
Avverbii di tempu
Avverbii di locu
Avverbii di cumparazione
Avverbiu : perchè
Avverbii

renvoie à un lien interne à la page ou à une autre page du site.


Adverbes de manière - Avverbii di manera

Adverbes en '-mente'

Ces adverbes dérivés sont formés à partir d'un adjectif qualificatif au féminin
    exemple :  larga largamente, sèmplice simplicemente.
Quand l'adjectif se termine en le ou re, on supprime la voyelle finale.
    exemple : ùtule utulmente, particulare particularmente.
Le Corse n'utilise pas forcément les adverbes en -mente mais souvent l'adjectif féminin seul : A vi dicu franca ! (sous-entendu francamente), ou avec une préposition : sè no vulemu da veru (veramente).

Autres adverbes de manière

Avverbiu / Adverbe Corsu Français
Ben, bè Bien Un ghjurnale ben fattu.
Hà fattu bè. *
Un journal bien fait. (ben avant le déterminé)
Il a bien fait. ( après le déterminé)
Male Mal Ùn ci hè male.

Una donna mal'assistata.
Un giurnale mal'fattu.
Il n'y a pas de mal. Cela ne fait rien.
Avant le déterminé, il y a élision devant :
- une voyelle : une femme mal habillée.
- une consonne : un journal mal fait.
Megliu Mieux Sarà megliu a pròssima volta. Ce sera mieux la prochaine fois.
Peghju Pire Sarìa peghju cusì ! Cela serait pire ainsi !
Pianu Doucement Pianu pianu. Tout doucement.
À poc'à pocu =
À pocu à pocu
Peu à peu Poc'à pocu, ampargu u corsu.
Facciu a me casa à pocu à pocu.
Peu à peu j'apprends le corse.
Je fais ma maison petit à petit.
Cusì Ainsi, Comme cela,
De cette façon
I campagnoli fàcenu tutti cusì. Les paysans font tous ainsi.
Cumu Comment (inter.) Cumu site ? Comment allez-vous ?

* et non pas "hà ben fattu".

Adverbes d'exclamation

Avverbiu / Adverbe Corsu Français
Cume Cum'ellu hè goffu !
Cum'ella parla bè !
Comme il est laid !
Comme elle parle bien !
Quante Quant'ellu manghja !
Quante tù ai suffertu !
Ce qu'il mange !
Ce que tu as souffert !
Cusì Cusì bellu !
Cusì tutti ! = ch'elli sìanu tutti cusì !
Cusì sìa ! = ch'ella sìa cusì !
Comme il est beau !
Qu'ils soient tous ainsi !
Qu'il en soit ainsi !


Adverbes de négation - Avverbii di nigazione

Avverbiu / Adverbe Corsu Français
Nun, ùn Ne pas Ùn vene. Il ne vient pas.

Micca

Renforce la négation Ùn vineraghju micca. Je ne viendrai (absolument) pas.
  Ùn pò micca risponde. Il ne peut (absolument) pas répondre.
Pas de Micca soldi, micca robba . Pas d'argent, pas de marchandise.
Mai Jamais Ùn vene mai . Il ne vient jamais.
Mancu * Même pas Ùn hà mancu rispostu . Il n'a même pas répondu.
Più Plus Ùn canta più. Il ne chante plus.
Innò, nò Non Site vinutu ? - innò ! Vous êtes venu ? - non !
Ellu dice di sì, eiu dicu di nò. Lui dit oui, moi je dis non.
Ò sì ò nò. Soit oui, soit non.
Forse chè sì, forse chè nò. Peut-être oui, peut-être non.

* : Mancu s'élide devant un autre adverbe (manc'avà), devant un pronom personnel fort sujet (manch'eiu), devant la préposition à (manc'à tè).


Adverbes d'opinion - Avverbii d'opinione

Avverbiu / Adverbe Corsu Français
Forse, Soca Peut-être Soca hè partitu.
Vinerai stasera ? - Forse !
Peut-être est-il parti.
Tu viendras ce soir ? - Peut-être !
Macaru Peut-être même Vinerà stasera, macaru cù a moglia. Il viendra ce soir, peut-être même avec sa femme.
Iè, sì Oui Hè vinutu ? - Iè !
Dicu di sì.
Il est venu ? - Oui. ( s'oppose à innò)
Je dis oui ( s'oppose à )
Vulinteri Volontiers Vinerìa vulinteri.
Voli vene ? - vulinteri.
Je viendrais volontiers.
Veux-tu venir ? - Volontiers.
D'accordu D'accord Simu d'accordu.
Ripusèmuci ! [ribuz'ɛmuʤi]
D'accordu !
Nous sommes d'accord.
Reposons-nous !
D'accord !
Puru Renforce le sens d'une
injonction
Entri puru !
Ringraziate puru à U Signore !
Tu peux entrer ! (entre, tu le peux)
Vous pouvez remercier le Seigneur !
Ancu * Même Ancu e puce hanu a tossa ! Même les puces ont la toux !
Ancu di grazia Heureusement
Anc'assai = ancu assai Heureusement Anc'assai chè tù sì ghjuntu ! Heureusement que tu es arrivé !
Poi = è po Renforce le sens d'une injonction Quessa, poi, ùn hè vera !
Quessa, è po, ùn hè vera !
Ca alors, c'est pas vrai !

* : Ancu peut s'élider devant un autre adverbe (anc'avà), devant un pronom personnel fort sujet (anch'eiu), devant la préposition à (anc'à tè) et dans la locution anc'assai.


Adverbes de quantité, d'intensité - Avverbii di quantità

Avverbiu / Adverbe Corsu Français
Assai Beaucoup
Très
Hè assai malatu.
Beie assai .
Hà suffertu assai .
Il est très malade.
Il boit beaucoup.
Il a beaucoup souffert.
Bellu Bien, Tout à fait
complètement
Stu travagliu hè bellu finitu.
Una donna bella ricca
Ce travail est bien (complètement) fini.
Une femme bien riche.
Abbastanza
= à bastanza
Assez
Suffisament
Hà manghjatu abbastanza.
Hà suffertu abbastanza.
Hè vinutu abbastanza prestu.
Il a assez mangé
Il a assez souffert
Il est venu assez vite
Pocu Peu Hè pocu seriu.
Hà manghjatu pocu.
Il est peu sérieux.
Il a peu mangé.
Un pocu Un peu Hà travagliatu un pocu troppu. Il a travaillé un peu trop.
Più
Di più
In più
Plus
Davantage
En plus
Più ne hà è più ne spende.
Ne più ne menu.
Aghju spesu di più.
Plus il en a et plus il en dépense.
Ni plus ni moins.
J'ai dépensé davantage.
Menu   Moins Avà hè menu riccu.
Vene menu spessu.
Maintenant il est moins riche.
Il vient moins souvent.
Ancu
Dinò = dinù
Torna
Aussi, Encore
Encore
Encore
Dàtemi ancu quessu.
Hè ancu megliu.
Ne vulete torna ? Ne vulete dinò ?
Donnez-moi aussi celui-là.
C'est encore mieux.
En-voulez-vous encore ?
Cusì Si, Aussi Hè cusì bellu !
Parla cusì bè !
Ùn hè cusì fàciule / fàcile !
Ùn hà pichjatu cusì forte !
Il est si beau !
Il parle si bien !
Ce n'est pas si facile !
Il n'a pas frappé aussi fort !
Tantu  Tant, tellement
A tel point
Suffrìa tantu ch'ellu ùn pudìa dorme.
Ùn piove tantu !
Il souffrait tellement ...
Il ne pleut pas tant que ça !
Guasi
 
Presque   Ùn c'era guasi nimu.
C'èranu guasi tutti !
Era guasi mortu.
Il n'y avait presque personne.
Ils y étaient presque tous !
Il était presque mort.
Circa Environ Hà circa cinquant'anni. Il a environ cinquante an .
Tuttu Tout à fait Hè tuttu cuntentu. Il est tout content.
Quantu Voir l'interrogatif de quantité Quantu
Cume Voir l'adverbe d'exclamation Cume
Quante Voir l'adverbe d'exclamation Quante
Cusì Voir l'adverbe d'exclamation Cusì

Remarque : bellu et tuttu sont variables quand ils modifient un adjectif.


Adverbes de temps - Avverbii di tempu

Avverbiu / Adverbe Corsu Français
Oghje Aujourd'hui Oghje ùn la mi sentu. Aujourd'hui je n'ai pas envie.
Eri
Erimane
Innanz'à eri
Hier
Hier matin
Avant-hier
   
Dumane Demain Dumane anderemu in paese. Demain nous irons au village.
Prima Avant Prima faremu un'affaccata. Avant nous ferons une petite visite.
Prima di Avant de Prima d'andàssine in Bastìa. Avant de s'en aller à Bastia.
Dopu Après, ensuite Hè ghjuntu dopu. Il est arrivé après.
Avale = avà Maintenant    
Prestu Tôt, Bientôt, Vite Femu prestu ! Faisons vite !
Ora Maintenant    
Dighjà Déjà A t'aghju dighjà dettu ! Je te l'ai déjà dit !
Tardi Tard Hè tardi, andèmucine à dorme. Il est tard, allons dormir.
Tandu Alors, A ce moment-là Tandu, pigliò u fucile. Alors il prit son fusil.
Sempre Toujours Cumu farà ; hè sempre in ritardu. Comment peut-il bien faire ; il est toujours en retard.
Spessu = suvente Souvent Sò spessu à meza machja. Je suis souvent en plein maquis.
Oramai Désormais Oramai, manghjaremu à ott'ore. Nous mangerons désormais à huit heures.
Ancu Encore Sì ancu tù ? C'est encore toi ?
Puru Enfin Simu puru ghjunti !
Sì puru ghjuntu !
Nous sommes enfin arrivés !
Enfin, tu es arrivé !
Innanzu Avant    
Poi
Eppoi
Puis
Et puis
Sò ghjuntu eppoi sò partutu. Je suis arrivé et puis je suis reparti.

Et voir aussi Quandu.


 Adverbes de lieu - Avverbii di locu

Voir les prépositions composées.

Avverbiu / Adverbe Corsu Français
Accantu (à) A côté    
À l'infora Au dehors    
Annantu (à) = Nantu (à) dessus (/ chose précise)    
Culà = Quallà Là-bas    
Culandi = Quallandi Au-delà    
Custì = Quà Ci hè un tavulinu custì. Il y a une table là.
Davanti (à) Devant    
Daretu (à) Derrière    
Dentru (à) = Nentru (à) Dedans    
D'induve D'où    
Di quà, di là De çà, de là    
Di sottu A l'étage en dessous    
Di sopra A l'étage au dessus    
Duve = Induve Duve sì andata ? Où es-tu allée ?
Fora Dehors Fora ! Dehors !
In cima Au sommet, Tout en haut Hè cullatu in cima. Il est monté tout en haut.
Induve = Duve Vai induv'ella ti pare ! Vas où bon te semble !
In faccia (à) En face    
In fondu Au fond, tout en bas    
Inghjò Vers le bas Petru hà pigliatu insù è Pàulu inghjò. Pierre a pris vers le haut et Paul vers le bas.
Insù  Vers le haut Petru hà pigliatu insù è Pàulu inghjò. Pierre a pris vers le haut et Paul vers le bas.
In quà En deçà Da Golu in quà. En deçà du Golo.
Luntanu Loin    
Nantu (à) = Annantu (à) dessus (/ chose précise)    
Nentru (à) = Dentru (à) Dedans    
Per sottu
Per sopra
Par dessous
Par dessus
   
Quà è là Cà et là    
Quaiò = Quaghjò Là-bas    
Quaninghjò En-bas, là-bas    
Quaninsù En-haut, Là-haut  
Quassù Là-haut
 
Quì Ici Veni quì ! Viens ici !
Quinci De ce côté-ci    
Quindi De ce côté-là    
Quì sopra Ci-dessus    
Quì sottu Ci-dessous    
Sopra (à) Dessus (sens général) Mittìtelu sopr'à u caminu ! Mettez-le sur la cheminée !
Sottu (à) Dessous Mèttilu sott'à u parasole ! Mets-le sous le parasol !
Sottusopra Sens dessous-dessus    
Vicinu (à) Près    

Adverbes de lieu à ne pas confondre avec Les pronoms neutres.

  Ci     Y   indique le lieu Ci vò
Ci simu
Ci sò ci stò
Ci sì, stacci !
Vàici ! *
Andènduci *
Pudemu andacci *
J'y vais
Nous y sommes
J'y suis j'y reste
Tu y es, restes-y !
Vas-y !
En y allant
Nous pouvons y aller
modifie le sens de Vulè ou de Esse
pour créer le verbe falloir et
la tournure il y a.
Ci vole
Ci vulìa
Ci vularà
Ci vulerìa = ci vurrìa
Ci hè **
C'era
Il faut
Il fallait
Il faudra
Il faudrait
Il y a
Il y avait
  Ne  
  En   indique le lieu d'où on vient Ne vengu J'en viens<
modifie le sens de verbes pronominaux Andàssine *
Mi ne vò.
Stàssine *
Pigliàssine (à) *
Si ne pìglianu à i zitelli
Vàitine *
Andèndusine *
Ci vole à andàssine
S'en aller
Je m'en vais
"S'en rester"
S'en prendre (à qq'un)
Ils s'en prennent aux enfants
Vas-t'en
En s'en allant
Il faut s'en aller

** Pas d'élision de ci devant : c'hè est à éviter. L'élision de ci est seulement orale devant a, o, u, h. Ainsi, ci hè se dira [ʧ'ɛ] ou [ʧ'e].
* : Ci et Ne se placent avant le verbe, sauf avec un verbe à l'infinitif, à l'impératif ou au gérondif.


 Adverbes de comparaison - Avverbii di cumparazione

Voir la page : Les comparaisons.

Avverbiu Français Corsu
Cume Comme Hè bugiardu cume a scopa
Quante Autant que Dice quante sette
Tamante Aussi grand que Hè tamante u babbu

Bien que terminé par une syllabe atone, tamante (de même que cume et quante) ne donne pas lieu à la mutation phonétique.


 Adverbes interrogatif de cause : Perchè

Voir la page : L'interrogation.


 


 Doublement des adverbes

Le redoublement de l'adverbe permet d'insister :

Corsu Français
U zitellu hè ghjuntu sùbitu sùbitu. Le garçon est venu absolument tout de suite.
Ci andemu pianu pianu. Nous y allons tout doucement.

Voir aussi le doublement de l'adjectif.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!