Exercices de traduction - Esercizii di traduzzione - 1

Niveau débutant - Livellu principiante

Suivant >>

Les verbes ayant leur infinitif en
Le présent et le passé composé de l'indicatif - U prisente è u passatu quancianu
Les verbes irréguliers sont andà, , stà, et (et ses dérivés).
Voir la conjugaison de cantà pour la conjugaison régulière.


Il s'agit d'exercices de traduction les plus simples possible.
On s'attachera à prononcer correctement (la phonétique est fournie !). Bien observer la mutation consonantique et l'alternance vocalique.

Série 1 - La conjugaison à l'indicatif présent des verbes réguliers
Série 2 - La conjugaison à l'indicatif présent des verbes réguliers avec infinitif particulier
Série 3 - Les conjugaisons à l'indicatif présent des verbes irréguliers
Série 4 - Les auxiliaires et le participe passé des verbes réguliers
Série 5 - Les auxiliaires et le participe passé des verbes irréguliers
Série 6 - L'infinitif des verbes irréguliers


Série n° 1 - La conjugaison à l'indicatif présent des verbes réguliers

Je mange. [  Manghju. ] [ m'andju ]
Je mange une pomme. [  Mi manghju una mela. ] [ mim'andju unam'ɛla ]
Ils mangent. [  Mŕnghjanu. ] [ m'andjanu ]
Il prend une pierre. [  Piglia una petra. ] [ p'ilja unab'edra ]
Nous prenons le train. [  Pigliemu u trenu. ] [ pilj'ɛmu udr'ɛnu ]
Vous prenez le bateau. [  Pigliate u battellu. ] [ pilj'adɛ uwatt'ellu ]
Je passe. [  Passu. ] [ p'assu ]
Je touche le pain. [  Toccu u pane. ] [ t'ɔkku ub'ănɛ ]
Tu touches la main. [  Tocchi a manu. ] [ t'ɔkki am'ănu ]
Vous touchez la table. [  Tuccate u tavulinu. ] * [ tukk'adɛ udawul'inu ]
Il aide sa maman. [  Aiuta à a so mamma. ] [ aj'uda a-azɔm'amma ]
Nous aidons les vieux. [  Aiutemu à i vechji. ] [ ajud'ɛmu a-iw'etji ]
Ils aident les enfants. [  Aiùtanu à i zitelli. ] [ aj'udanu a-idzid'elli ]
Il brûle. [  Brusgia. ] [ br'uʒa ]
Vous brûlez le bois. [  Brusgiate a legna. ] [ bruʒ'adɛ al'ɛ̃ɲa ]
Ca suffit ! [  Basta ! ] [ b'asta / b'aʃta ]
Tu trouves un oeuf. [  Trovi un ovu. ] [ tr'owi un'owu ]
Nous trouvons une chaise. [  Truvemu una carrega. ] * [ truw'ɛmu unagarr'e(g)a ]
Ils trouvent un champignon. [  Tróvanu un fungu. ] [ tr'owanu unf'ungu ]
J'attends le facteur. [  Aspettu à u fattore. ] [ asp'ɛttu a-uvatt'ɔrɛ ]
Nous attendons la pluie. [  Aspittemu l'acqua. ] * [ aspitt'ɛmu l'akwa ]
Ils attendent le train. [  Aspèttanu u trenu. ] [ asp'ɛttanu udr'ɛnu ]

* : attention à l'alternance vocalique !


Série 2 - La conjugaison à l'indicatif présent des verbes réguliers avec infinitif particulier

J'apprends le corse. [  Ampargu u corsu. ] [ amp'argu ug'orsu ]
Il apprends à lire. [  Ampara à leghje. ] [ amp'ara all'edjɛ ]
Nous apprenons les verbes. [  Amparemu i verbi. ] [ ampar'ɛmu iw'ɛrbi ]
Tu accroches le jambon. [  Azzinghi u prisuttu. ] [ atts'ingi ubriz'uttu ]
Ils accrochent le figatelli. [  Azzìnganu u figatellu. ] [ atts'inganu uvi(g)ad'ellu ]
Il embrasse sa soeur. [  Basgia à a so surella. ] [ b'aja a-azɔzur'ella ]
Charles embrasse sa soeur. [  Carlu basgia à a so surella. ] [ k'arlu w'aja a-azɔzur'ella ]
Je tombe beaucoup. [  Cascu assai. ] [ k'asku ass'ai ]
Nous tombons souvent. [  Caschemu suvente. ] [ kask'mu zuw'ɛntɛ ]
Ils tombent. [  Càscanu. ] [ k'askanu ]
Les pierres tombent. [  E petre càscanu. ] [ ɛb'edrɛ g'askanu ]
Je descends du village. [  Falgu da u paese. ] [ f'algu dauba'ɛzɛ ]
Tu descends de l'arbre. [  Fali da l'àlburu. ] [ f'ali dal'alburu ]
Je me régale. [  Mi campu. ] [ mig'ampu ]
Tu te régales. [  Ti campi. ] [ tig'ampi ]
Il se régale. [  Si campa. ] [ sig'ampa ]
Pierre se régale. [  Petru si campa. ] [ p'edru zig'ampa ]
Nous nous régalons. [  Ci campemu. ] [ ʧigamp'ɛmu ]
Jacques et moi nous régalons. [  Ghjàcumu ed eiu ci campemu. ] [ dj'agumu ɛd'eju ʤigamp'ɛmu ]
Vous vous régalez. [  Vi campate. ] [ bigamp'adɛ ]
Laura et toi vous régalez. [  Làura è tè vi campate. ] * [ L'aura ɛtt'ɛ wigamp'adɛ ]
Ils se régalent. [  Si càmpanu. ] [ sig'ampanu ]

* : on dirait plutôt : vi campate Làura è tè [bigamp'adɛ l'aura ɛtt'ɛ].


Série n° 3 - Les conjugaisons à l'indicatif présent des verbes irréguliers

Je fais une maison. [  Facciu una casa. ] [ f'atʧu unag'aza ]
Tu fais un livre. [  Faci un libru. ] [ f'aʤi unl'ibru ]
Il fait froid. [  Face u fretu. ] [ f'aʤɛ uvr'èdu ]
Jean fait ses devoirs. [  Ghjuvanni face i so duveri. ] [ djuw'anni v'aʤɛ izɔðuw'ɛri ]
Nous faisons un gâteau. [  Femu un pastizzu. ] [ f'ɛmu umpast'itsu ]
Vous faites de la farine. [  Fate (a) farina. ] [ f'adɛ (a)var'ina  ]
Ils font cuire un oeuf. [  Fàcenu frighje un ovu. ] [ f'aʤɛnu vr'idjɛ un'owu ]
Je donne une fleur. [  Dò un fiore. ] [ d'ɔ unfj'orɛ ]
Tu donnes ton chapeau. [  Dai u to cappellu. ] [ d'ai udɔgapp'ellu ]
Il donne sa chemise. [  Dà a so camisgia. ] [ d'a azɔgam'iʒa ]
Il me donne la main. [  Mi dà a manu. ] [ mið'a am'ănu ]
Nous donnons des cadeaux. [  Demu rigali. ] [ d'ɛmu ri(g)'ali ]
Vous donnez une douceur (bonbon). [  Date un dolce. ] [ d'adɛ und'ɔlʧɛ ]
Ils donnent leur voiture. [  Danu a so vittura. ] [ d'ănu azɔwitt'ura ]
J'y suis j'y reste. [  Ci sò ci stò. ] [ ʧ'iz'ɔʧ'ist'ɔ ]
Tu habites à Bastia. [  Stai in Bastìa. ] [ st'ai inbast'ia / baʃt'ia ]
Il écoute. [  Stà à sente. ] [ st'a ass'ɛntɛ ]
Pierre habite à Propriano. [  Petru stà in Pruprià. ] [ p'edru st'a imprupri'a ]
Nous habitons ici. [  Stemu quì. ] [ st'ɛmu gw'i ]
Vous restez dans la maison. [  State in casa. ] [ st'adɛ ink'aza ]
Ils habitent dans le village. [  Stanu in paese. ] [ st'ănu impa'ɛzɛ ]
Je vais en haut. [  Mi ne vò insù. ] [ minɛw'ɔ ins'u ]
Où vas-tu ? [  Induve vai ? ] [ nd'uwɛ w'ai ]
Il va prendre le train. [  Và à piglià u trenu. ] [ b'a appilj'a udr'ɛnu ]
Paul va se promener. [  Pàulu và à spassighjà. ] [ p'aulu w'a asspassidj'a ]
Nous allons en bas. [  Andemu inghjò. ] [ and'ɛmu indj'ɔ ]
Vous allez chez le boulanger. [  Andate ind'u panatteru. ] [ and'adɛ ndubanatt'eru ]
Ils vont danser. [  Vanu à ballà. ] [ b'ănu abball'a ]


Série 4 - Les auxiliaires et le participe passé des verbes réguliers

Il a chanté. [  Hà cantatu. ] [ 'a kant'adu ]
Nous avons chanté. [  Avemu cantatu. ] [ aw'ɛmu gant'adu ]
J'ai appris le corse. [  Aghju amparatu u corsu. ] [ 'adju ampar'adu ug'orsu ]
Il a appris à lire. [  Hà amparatu à leghje. ] [ 'a ampar'adu all'edjɛ ]
Tu as accroché le jambon. [  Ai azzingatu u prisuttu. ] [ 'ai attsing'adu ubriz'uttu ]
Ils ont accroché le figatelli. [  Anu azzingatu u figatellu. ] [ 'ănu attsing'adu uvi(g)ad'ellu ]
Il a embrassé sa soeur. [  Hà basgiatu a so surella. ] [ 'abbaja'du azɔzur'ella ]
Vous avez embrassé ma soeur. [  Avete basgiatu a mo surella. ] [ aw'ɛdɛ waj'adu amɔzur'ella ]
Je suis tombé. [  Sò cascutu. ] [ sɔ kask'adu ]
Nous sommes tombés. [  Simu cascati. ] [ s'imu gask'adi ]
Ils sont tombés. [  Sò cascati. ] [ sɔ kask'adi ]
Les pierres sont tombées. [  E petre sò cascate. ] [ ɛb'edrɛ zɔgask'adɛ ]
Je suis descendu du village. [  Sò falatu da u paese. ] [ sɔffal'adu da uba'ɛzɛ ]
Tu es descendu de l'arbre. [  Sì falatu da l'àlburu. ] [ siffal'adu dal'alburu ]
Nous sommes descendus. [  Simu falati. ] [ s'imu val'adi ]
Je me suis régalé. [  Mi sò campatu. ] [ mizɔkkamp'adu ]
Tu t'es régalé. [  Ti sì campatu. ] [ tizikkamp'adu ]
Il s'est régalé. [  S'hè campatu (Si hè ...). ] [ sɛkkamp'adu ]
Pierre s'est régalé. [  Petru s'hè campatu. ] [ p'edru zɛkkamp'adu ]
Marie s'est régalée. [  Marìa s'hè campata. ] [ mar'ia zɛkkamp'ada ]
Nous nous sommes régalés. [  Ci simu campati. ] [ ʧiz'imu gamp'adi ]
Vous vous êtes régalés. [  Vi site campati. ] [ biz'idɛ gamp'adi ]
Ils se sont régalés. [  Si sò campati. ] [ sizɔ kamp'adi ]
Elles se sont régalées. [  Si sò campate. ] [ sizɔ kamp'adɛ ]
J'ai trouvé un champignon. [  Aghju truvatu un fungu. ] [ 'adju druw'adu unf'ungu ]
Ils ont trouvé un champignon. [  Anu trovu un fungu. ] [ 'ănu dr'owu unf'ungu ]


Série 5 - Les auxiliaires et le participe passé des verbes irréguliers

Il est allé en haut. [  Hè andatu insù. ] [ ɛ and'adu ins'u ]
J'ai fait une maison. [  Aghju fattu una casa. ] [ 'adju v'attu unag'aza ]
Tu as fait un livre. [  Ai fattu un libru. ] [ 'ai v'attu unl'ibru ]
Il a fait froid. [  Hà fattu u fretu. ] [ aff'attu uvr'ɛdu ]
Nous avons fait un gâteau. [  Avemu fattu un pastizzu. ] [ aw'ɛmu v'attu umpast'itsu ]
Vous avez fait de la farine. [  Avete fattu farina. ] [ aw'ɛdɛ v'attu var'ina ]
Ils ont fait cuire un oeuf. [  Anu fattu frighje un ovu. ] [ 'ănu f'attu vr'idjɛ un'owu ]
J'ai donné. [  Aghju datu. ] [ 'adju ð'adu ]
Tu as donné ton chapeau. [  Ai datu u to cappellu. ] [ 'ai ð'adu udɔgapp'ellu ]
Il a donné sa chemise. [  Hà datu a so camisgia. ] [ add'adu azɔgam'iʒa ]
Nous avons donné des cadeaux. [  Avemu datu rigali. ] [ aw'ɛmu (d)'adu ri(g)'ali ]
Vous avez donné ce seau. [  Avete datu issu stagnone. ] [ aw'ɛdɛ ð'adu ssustăɲ'ɔ̃nɛ ]
Ils ont donné leur voiture. [  Anu datu a so vittura. ] [ 'ănu ð'adu a zɔwitt'ura ]
J'y suis resté. [  Ci sò statu. ] [ ʧiz'ɔ st'adu ]
Tu as habité à Bastia. [  Sì statu in Bastìa. ] [ sisst'adu inbast'ia ]
Il a écouté. [  Hè statu à sente. ] [ ɛsst'adu ass'ɛntɛ ]
Elle m'a écouté. [  Hè stata à sente à mè. ] [ ɛst'ada ass'ɛntɛ a mɛ ]
Nous avons habité ici. [  Simu stati quì. ] [ s'imust'adi gɥ'i ]
Vous êtes restés dans la maison. [  Site stati in casa. ] [ s'idɛ st'adi ink'aza ]
Ils ont habité dans le village. [  Sò stati in paese. ] [ sɔ st'adi impa'ɛzɛ ]
Je suis allé en haut. [  Mi ne sò andatu insù. ] [ minɛz'ɔ and'adu ins'u ]
Où es-tu allé ? [  Induve sì andatu ? ] [ nd'uwɛ si and'adu ]
Il est allé prendre le train. [  Hè andatu à piglià u trenu. ] [ ɛ and'adu appilj'a udr'ɛnu ]
Lucie est allée se promener. [  Lucìa hè andata à spassighjà. ] [ luʤ'ia ɛ and'ada asspassidj'a ]
Nous sommes allés en bas. [  Simu andati inghjò. ] [ s'imu and'adi indj'ɔ ]
Vous êtes allées chez le boulanger. [  Site andate ind'u panatteru. ] [ s'idɛ and'adɛ ndubanatt'eru ]
Ils sont allés danser. [  Sò andati à ballà. ] [ sɔ and'adi abball'a ]


Série 6 - L'infinitif des verbes irréguliers

Il faut chanter. [  Ci vole à cantà ! ] [ ʧi w'olɛ / ʧ'olɛ akkant'a / ʧ'olakkant'a ]
Veux-tu danser ? [  Voli ballà ? ] [ b'oli wall'a ]
Que faire ! [  Chì fà ! ] [ k'i f'a ]
Voulez-vous rester ici ? [  Vulete stà quì ? ] [ bul'ɛdɛ st'a qɥ'i ]
Il faut aller au village. [  Ci vole à andà in paese. ] [ ʧ'ola and'a impa'ɛzɛ ]
Il faut y aller. [  Ci vole à andacci. ] [ ʧ'ola anda'ʧi ]
A qui donner ? [  À quale dà ? ] [ akw'alɛ (d)'a ]
Avec qui faire ce jeu ? [  Cù quale fà issu ghjocu ? ] [ kukw'alɛ va ssu j'ogu ]
Prendre c'est voler. [  Piglià hè arrubà. ] [ pilj'a ɛ arrub'a ]
Voulez-vous prendre un café ? [  Vulete piglià un caffè ? ] [ bul'ɛdɛ bilj'a un kaff'ɛ ]
Je vais me régaler. [  M'aghju da campà. ] [ m'adja gamp'a ]
Je vais attrapper cette mouche. [  Aghju da chjappà issa mosca. ] [ 'adja djapp'a ssa m'ɔska ]
Tu vas faire ce travail. [  Ai da fà issu travagliu. ] [ 'aja va ssu draw'alju ]
Tu vas te goûter cette pomme ! [  T'ai da paspà issa mela. ] [ t'aja basp'a ssa m'ɛla ]
Nous allons parler. [  Avemu da parlà. ] [ aw'ɛma barl'a ]
Vous allez m'écouter. [  M'avete da stà à sente. ] [ maw'ɛda st'a a s'ɛntɛ ]
Vous allez payer. [  Avete da pagà. ] [ aw'ɛda bag'a ]
Ils vont se régaler. [  S'anu da campà. ] [ s'ăna gamp'a ]
Ils vont essayer. [  Anu da pruvà. ] [ 'ăna bruw'a ]
Tu peux sauter. [  Poi saltà. ] [ p'oi zalt'a ]
Il faut souffrir pour démaquiser. [  Ci vole à strazià per smachjà. ] [ ʧ'ola stradzj'a pɛ smatj'a ]

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!